ROK 2020 - 2021

VÁŽENÍ RODIČE,

PROSÍM, DBEJTE NA VČASNÉ PŘÍCHODY A ODCHODY DĚTÍ. KAŽDÝ POZDNÍ PŘÍCHOD OPĚT V DĚTECH VYVOLÁVÁ LÍTOST, PLÁČ...

ZÁROVEŇ NÁM TO PAK BUDE NARUŠOVAT PROGRAM.

PROSÍM, ZKUSTE CHODIT VČAS. MNOHOKRÁT DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI

.

ZÁROVEŇ VÁS PROSÍM, SLEDUJTE  ZDRAVOTNÍ STAV VAŠEHO DÍTĚTE A PŘI NÁZNACÍCH NEMOCI DÍTĚ VČAS OMLUVTE A DO KOLEKTIVU NEDÁVEJTE. VELICE DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

.

37. TÝDEN

38. TÝDEN


39. TÝDEN


 
Košík je prázdný
Projekt Dětská skupina Želvička 3 (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016040) je financovaný za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost / www.esfcr.cz